Loading…

BỘ SƯU TẬP GẠCH ỐP LÁT

Đem vào không gian với những xu hướng gạch ốp lát mới nhất trên thế giới. Tại Vietceramics, các bộ sưu tập gạch ốp lát được lựa chọn từ những thương hiệu sản xuất nổi tiếng nhất trên thế giới. Phù hợp với nhiều không gian, các bộ sưu tập gạch ốp tường và gạch lát nền được ứng dụng rộng rãi từ những khu vực di chuyển nhiều đến tường trang trí.

Đem vào không gian với những xu hướng gạch ốp lát mới nhất trên thế giới. Tại Vietceramics, các bộ sưu tập gạch ốp lát được lựa chọn từ những thương hiệu sản xuất nổi tiếng nhất trên thế giới. Phù hợp với nhiều không gian, các bộ sưu tập gạch ốp tường và gạch lát nền được ứng dụng rộng rãi từ những khu vực di chuyển nhiều đến tường trang trí.

XEM

LỌC
Dreaming
Dreaming
62%

Dreaming

612GRSTLUX
60 x 120 (cm)
2.305.000VNÐ 884.000VNÐ
Piave
Piave
41%

Piave

612PIPEPUL
60 x 120 (cm)
1.506.000VNÐ 884.000VNÐ
Dreaming
Dreaming
26%

Dreaming

612LGXET69
60 x 120 (cm)
2.305.000VNÐ 1.700.000VNÐ
Series Marmo Gioia
Series Marmo Gioia
77%

Series Marmo Gioia

612GIOI
60 x 120 (cm)
2.549.000VNÐ 589.000VNÐ
Series APPIA
Series APPIA
63%

Series APPIA

612APVECBE
60 x 120 (cm)
2.375.000VNÐ 884.000VNÐ
Piave
Piave
41%

Piave

612PICOPUL
60 x 120 (cm)
1.506.000VNÐ 884.000VNÐ
Series Marmi Classici
Series Marmi Classici
82%

Series Marmi Classici

612PL612516
60 x 120 (cm)
2.723.000VNÐ 491.000VNÐ
Marble
Marble
24%

Marble

612CASI
60 x 120 (cm)
524.000VNÐ 400.000VNÐ
Series Tipos
Series Tipos
37%

Series Tipos

612TIBOPR
60 x 120 (cm)
2.027.000VNÐ 1.276.000VNÐ
Series SCS
Series SCS
31%

Series SCS

612ALAGRE
60 x 120 (cm)
715.000VNÐ 491.000VNÐ
Series Armani
Series Armani
43%

Series Armani

612ARBR
60 x 120 (cm)
690.000VNÐ 393.000VNÐ
Series Tipos
Series Tipos
32%

Series Tipos

612TIOC
60 x 120 (cm)
2.433.000VNÐ 1.649.000VNÐ
Travertine
Travertine
24%

Travertine

612TT1260309L
60 x 120 (cm)
748.000VNÐ 570.000VNÐ
Series Filomina
Series Filomina
23%

Series Filomina

612PT171
60 x 120 (cm)
1.097.000VNÐ 840.000VNÐ
Dreaming
Dreaming
28%

Dreaming

612LGXETV93
60 x 120 (cm)
1.796.000VNÐ 1.300.000VNÐ
Series Tressana
Series Tressana
52%

Series Tressana

612TRBLPUL
60 x 120 (cm)
1.622.000VNÐ 785.000VNÐ
Marble
Marble
25%

Marble

612SATU
60 x 120 (cm)
530.000VNÐ 400.000VNÐ
Series RODAS
Series RODAS
73%

Series RODAS

612ROWHPUL
60 x 120 (cm)
1.274.000VNÐ 344.000VNÐ
Travertine
Travertine
59%

Travertine

612AGT1262000R
60 x 120 (cm)
720.000VNÐ 295.000VNÐ